بستن
- کليه عکسهای مربوط به گلها و هدايا به عنوان نمونه در سايت قرار داده شده است. در هنگام انجام سفارش - بسته به زمان و مکان - امکان ايجاد برخی تغييرات جزئی در رنگ يا نوع بسته بندی وجود دارد. (بويژه در مورد سفارشاتی که در مدت زمان کمتر از 48 ساعت انجام می شوند)

- در هنگام انتخاب هدايا دقت شود که عمده هدايا در اصفهان و يا تهران تهيه شده و به مقصد مورد نظر ارسال می شود. لذا ارسال هدايايی نظير گز به شهرهايي که امکان تهيه آن در داخل خود شهر نمی باشد، عملا تاثير نامطلوبی در کيفيت آن دارد (بويژه در هوای گرم)

- 24 ساعت قبل از انجام سفارشات با گيرنده جهت هماهنگی زمان و مکان تحويل سفارش تماس گرفته می شود. در صورتيکه مايل به انجام سفارش بدون تماس قبلی با گيرنده هستيد، لطفا این موضوع را در بخش ملاحظات فرم ثبت مشخصات سفارش متذکر شويد. در اينصورت سفارش در زمان و مکان تعيين شده از طرف فرستنده انجام می شود و در صورتی که کسی برای تحويل در محل حضور نداشته باشد، مرکز پخش تعهدی در قبال ارسال مجدد سفارش نخواهد داشت.

- در بخش طراحی دلخواه سبد گل، پس از انتخاب نوع آرایش، تعداد شاخه گل متناسب با آن نمايش داده می شود. چنانچه نوع آرايش انتخاب شده با تعداد شاخه های گل متناسب نباشد، بخش توزيع پرشين فلورا مجاز به تغيير آن با رعايت قيمت کل سفارش می باشد.

- در بخش ارسال عکس، تيم پرشين فلورا تعهدی در قبال ارسال عکسهای غير اخلاقی ندارد.

- انصراف از سفارشی که تنها شامل گل باشد 24 ساعت  و در غير اينصورت 72 ساعت قبل از تاریخ انجام سفارش قابل قبول است. جهت اعلام انصراف لازم است سفارش دهنده از طريق آدرس پست الکترونيکی که در پروسه سفارش دهی ثبت نموده انصراف خود را به همراه شماره حساب و يا شماره کارت اعلام کند. مبلغ سفارش پس از کسر 2% (بابت کارمزد بانکی) حداکثر طی 16 ساعت کاری  به حساب اعلام شده برگردانده خواهد شد.
در صورتيکه هديه نبودن سفارش برای شرکت پرشین فلورا محرز شود (با توجه به نام فرستنده و گيرنده و آدرس ارسال) بخشی از سفارش که جزء کالاهای ماندگار است - نظير کتاب، عروسک، عطرو ... - حداکثر تا 48 ساعت پس از انجام سفارش قابل برگشت می باشد. جهت اعلام انصراف لازم است سفارش دهنده از طريق آدرس پست الکترونيکی که در پروسه سفارش دهی ثبت نموده انصراف خود را به همراه شماره حساب و يا شماره کارت اعلام کند. برگشت کالا تنها از طریق پست قابل قبول بوده و ملاک سنجش زمان بازگشت، تاريخ مندرج در رسيد پستی است. پس از دریافت کالا در محل دفتر مرکزی شرکت و تاييد سالم بودن آن مبلغ سفارش پس از کسر 5% حداکثر طی 16 ساعت کاری به حساب اعلام شده برگردانده خواهد شد.